Hazelmuis

Muscardinus avellanarius

Beschrijving: 

De Hazelmuis is de kleinste vertegenwoordiger van de familie van de slaapmuizen in Vlaanderen. Ze is makkelijk te herkennen aan de oranjeachtige, uniforme kleur (met een iets blekere, maar geen witte buik), het zeer rustige karakter, ronde korte behaarde oortjes en de dicht behaarde staart. Men kan de soort terugvinden in structuurrijke gevarieerde loofbossen met een goed ontwikkelde ondergroei en een grote rijkdom aan bes- en vruchtdragende soorten. Van de lente tot de herfst bewoont de hazelmuis een nest dat ze zelf bouwt in de (dichte) vegetatie of in oude boomholten. Tijdens de wintermaanden houdt ze een winterslaap in een nest op of onder de grond.

Beheer: 

Hazelmuispopulaties vergen een gericht, kleinschalig beheer. Tegelijk dienen binnen het leefgebied steeds de noodzakelijke vegetatiestructuren (bomen, struiken, bramen, ondergroei) en voldoende voedselbomen aanwezig te zijn. Het microklimaat is bij voorkeur zonnig en beschut. Herstel van brede houtkanten tussen bossen, in combinatie met een gericht bosrandenbeheer kan bijdragen aan de verbinding van geïsoleerde populaties of uitbreiding van de populatie. Voor het overbruggen van brede, drukke wegen, zijn faunapassages mogelijk gunstig.

Voor de Hazelmuis werd een soortbeschermingsprogramma opgesteld, meer info vind je bij ANB.