Inteelt

Verwanten planten zich voort

Definitie: 

Wanneer naaste verwanten zich samen voortplanten en daardoor de homozygotie toeneemt is er sprake van inteelt. Dit wordt voorgesteld door de inteeltcoëfficient F. Hoe hoger dit getal, hoe meer inteelt.