Populatie

Van dezelfde soort

Definitie: 

Een populatie is groep organismen van dezelfde soort in een min of meer afgescheiden gebied. De grootte en dichtheid van de populatie wordt bepaald door de verhouding tussen geboorte en immigratie enerzijds en sterfte en emigratie anderzijds.