Natuurbeheer

Moeten we werken in de natuur?

Definitie: 

De natuur kan zonder de mens, maar bepaalde typen natuur zoals heide en hooilanden zijn ontstaan door het beheer van de mens. Indien we een hooiland niet meer zouden hooien zal dit snel veranderen, door successie zal het hooiland na een tijd bos worden. Is bos dan geen goede natuur? Natuurlijk wel maar in de natuur hebben we graag verscheidenheid. Het is deze verscheidenheid, biodiversiteit die we met natuurbeheer in stand proberen te houden. Dit door te maaien, kappen, plaggen maar ook soms door niets te doen.