Metapopulatie

Een populatie van populaties

Definitie: 

Een metapopulatie bestaat uit een groep van gescheiden populaties, welke min of meer in contact staan met elkaar. Dit verschijnsel komt voor bij soorten waarvan de potentiële leefgebieden verspreid voorkomen, gescheiden door natuurlijke factoren of kunstmatige. Dit kunnen open plekken in bossen zijn, poelen, moerassen, tuinen etc.