Dispersie

Op zoek naar ander en beter

Definitie: 

Dispersie is een actieve (zelf vliegen of lopen) of passieve (meevoeren met de wind of water vb) verplaatsing, meestal ongericht en weg van het huidige leefgebied. Doel is het koloniseren van nieuwe geschikte habitats.