Plaggen

Verwijderen van toplaag

Definitie: 

Bij plaggen wordt de bodem afgeschraapt en verwijder je al de vegetatie en het strooisel. Meestal plag je tussen een diepte van 5 tot 10 cm om de vegetatiezode (dus ook de wortels) te verwijderen. Het verwijderen van minerale bodem is niet de bedoeling. Op zandgronden bekom je na het plaggen best een zwart-wit patroon, waarbij de zwarte vlekken een dunne organische laag zijn met daarin zaden vanuit de zaadbank. Plaggen is een beheertechniek die vooral wordt toegepast op de heide.