Nitraat

Overdaad schaadt

Definitie: 

Nitraat (NO3-) is een stikstofverbindng en een essentiële voedingsstof voor planten. De stof wordt opgenomen via de wortels uit de bodem. Nitraten worden gevormd doordat bacteriën ammonium (NH4+) tot nitriet (NO2-) en vervolgens tot nitraat omzetten. De vorming van nitraat uit ammonium wordt nitrificatie genoemd. Nitraat is samen met fosfaat de oorzaak van de vermesting van vele oppervlaktewaters. Om de verontreiniging van grondwater door nitraten afkomstig uit de landbouw, bemesting in het bijzonder, te beperken, werd de nitraatrichtlijn opgesteld.