Fosfaat

Definitie: 

Fosfaat is de vorm waarin fosfor (P) het meest in verbindingen voorkomt. Fosfaatverbindingen vormen samen met nitraten het belangrijkste bestanddeel van kunstmest en zijn dus een belangrijke voedingsstof voor planten. Fosfaat is een essentieel onderdeel van DNA. Sommige ecosystemen danken hun diversiteit aan de beperkte hoeveelheid fosfaat, we noemen ze fosfaatgelimiteerd. Toevoegen van fosfaat doet vervolgens de biodiversiteit dalen.