Fosfor-gelimiteerd

Definitie: 

In sommige ecosystemen is de plantengroei geremd door een beperkte beschikbaarheid van fosfor (in de vorm van fosfaat). De oorzaak is een zeer laag gehalte aan fosfaten is ofwel door binding aan bv. ijzer-ionen of kalk (door kwel). Veel zoetwaterecosystemen zijn fosforgelimiteerd.