Plasdras

Overstroomd grasland

Definitie: 

Wanneer op een grasland gedurende enkele weken na elkaar in een of meer seizoenen een laag water staat tot maximaal 20 cm boven het maaiveld, spreekt men van een plasdras situatie. Dit kan ontstaan onder natuurlijke omstandigheden maar kan ook het gevolg zijn van een menselijke ingreep.