Grutto

Limosa limosa

Beschrijving: 

Grutto's zijn makkelijk te herkennen aan de roestbruine kleur, die wat roder is in het voorjaar en de unieke lange rechte snavel. In vlucht valt de witte vleugelstreep en de witte staart met zwarte eindband op. De poten zijn donker gekleurd.

Beheer: 

Volwassen grutto's hebben vooral regenwormen en wat later in het seizoen emelten nodig. Tijdens de broedperiode mag het gras niet te kort of te lang zijn en rust is een voorwaarde. De kuikens eten insecten. Beheerders streven naar een mozaiëklandschap, bestaande uit rijkere graslanden met wormen en schralere structuurrijke graslanden met veel insecten. Een grutto broedt ook niet in de nabijheid van bomen of opgaande elementen, dus een open landschap is een vereiste. Wormen zijn pas beschikbaar als de bodems vochtig zijn (anders zitten ze te diep) en als de graslanden niet teveel gedraineerd worden. Het is dus niet verwonderlijk dat het met Grutto's in West-Europa niet goed gaat.