Verdroging

Definitie: 

Verdroging is het verschijnsel waarbij de stand van het grondwater daalt ten opzichte van het oorspronkelijke, 'natuurlijke' waterpeil of waarbij water met een andere kwaliteit uit andere gebieden (gebiedsvreemd water) het lokale grondwater vervangt. Verdroging houdt met andere woorden in dat de waterinhoud van de bodem verminderd en het grondwaterpeil daalt door menselijke invloeden. Het heeft dus niets te maken met eventuele schommelingen van het grondwaterpeil door klimaat- en weersveranderingen.