Effectiviteit

Levert de overheid goed werk?

Definitie: 

Effectiviteit of doelmatigheid in de beleidscontext verwijst naar de mate waarin een overheid haar doelstellingen bereikt dankzij de inzet van beleidsinstrumenten of andere beleidsmaatregelen.