Drainage

Ontwatering

Definitie: 

Drainage is het kunstmatig verlagen van de grondwatertafel bijvoorbeeld door middel van buizen of greppels