Veen

Onverteerde plantendelen

Definitie: 

Veen kan twee verschillende betekenissen hebben. Enerzijds is het een grondsoort die bestaat uit plantenresten die slechts zeer langzaam afbreken en die onder invloed van micro-organismen lang bewaard blijven. Anderzijds is het een ontwikkelingsstadium bij de moerasvorming, een landschapstype waarbij planten groeien in dergelijk ter plaatse gevormd veen, waardoor water verlandt.