Verlanding

Ontstaan van nieuw land

Definitie: 

Wanneer open water geleidelijk dichtgroeit met planten, spreken we van verlanding. Verlanding wordt ook veroorzaakt door de neerslag van aangevoerd slib en ander materiaal op de bodem, waardoor het water ondieper wordt. De hoofdoorzaak van de verlanding is in de meeste gevallen echter wel de plantengroei zelf. Ondergedoken waterplanten, drijfbladplanten, emergente waterplanten, oeverplanten en tenslotte struiken en bomen zorgen voor een successiereeks die uiteindelijk uitmondt in de vorming van een moerasbos.