Drijftil

Drijvende plantengroei

Definitie: 

Een drijftil is een drijvende, begroeide organische massa in zoet tot brak water. Drijftillen bestaan doorgaans uit plantenwortels en afgestorven plantendelen. Ze spelen een rol bij verlandingsprocessen in moerassen.