Moeras

Tussen water en land

Definitie: 

Moerassen vormen de overgang tussen water en land. Water en land wisselen er elkaar af. Moeras kan ontstaan door verlanding of vermorsing. Bij verlanding groeit open water langzaam dicht. Bij vermorsing onstaat moeras door een geleidelijk stijging van het grondwater, waarbij nooit echt open water wordt gevormd. Een poëtischer omschrijving van moeras is \"een koe kan er niet lopen, maar een vis kan er niet zwemmen\"