Organisch materiaal

Definitie: 

Materiaal dat afkomstig is van levende organismen, zoals bladeren, uitwerpselen en dode dieren. Dikwijls wordt ermee bedoeld het wat fijner, half of sterk verteerd materiaal dat vermengd is in de bovenste bodemlagen of zwevend in de waterkolom.