Witte waterlelie

Nymphaea alba

Beschrijving: 

De Witte waterlelie is een waterplant met vrij grote drijvende bladeren. De bladeren komen in de lente aan de oppervlakte en daarna komen de bloemen. De grote bloemen met vele witte kroonbladeren maken deze plant onmiskenbaar. Het is de grootste bloem van onze inheemse planten. In de bodem onder water heeft de plant een wortelstok.

Verwarring mogelijk met:

De bladeren van de Witte waterlelie lijken sterk op deze van Gele plomp maar ze zijn meer cirkelrond. Deze van Gele plomp zijn meer ovaal. Wanneer deze soorten in bloei staan is vergissing niet mogelijk. Op vele plaatsen komen deze soorten samen voor.

Beheer: 

Net zoals Gele plomp kan de Witte waterlelie tegen troebel water maar toch staat ze niet in zeer voedselrijk water. Ze komt vaker dan Gele plomp voor in wat voedselarmere situaties maar beide soorten staan ook vaak samen. Zeer licht stromend water verdraagt deze soort wel maar minder goed dan Gele plomp. In situaties met ijzerrijke kwel waar de fosfaat wordt gebonden kan ze beter standhouden dan Gele plomp, in andere situaties wordt ze vaak door deze soort verdrongen.  Beschaduwing door bomen of moerasplanten wordt niet goed verdragen.

Habitat: 

Witte waterlelie komt voor in vrij voedselarm tot matig voedselrijk water en is indifferent ten opzichte van pH en veel andere waterkarakteristieken. De soort groeit op allerlei types van vooral organische bodems, in stilstaand of zeer zwak stromend zoet water. Ze groeit meestal tot op een diepte van 1,5 m maar kan ook iets dieper groeien. Meestal vind je ze in afgesneden rivierarmen, vijvers, veenplassen, vennen en dergelijke meer, soms in zeer licht stromend water.