Witte waterlelie

Nymphaea alba

Habitat: 

De taxonomie van Nymphaea alba is nog niet helemaal opgehelderd. Binnen dit complex worden wel eens de taxa N. occidentalis (Ostenf.) Moss en N. candida C. Presl (noordelijke waterlelie) onderscheiden, soms als ondersoorten of soms als soorten. Het is niet duidelijk wat de taxonomische waarde van die beide noordelijke taxa is en of ze ook echt bij ons voorkomen. Waarnemingen onder de naam van noordelijke waterlelie (een 8-tal) werden aan de verspreidingskaart van witte waterlelie toegevoegd. Witte waterlelie komt voor in vrij voedselarm tot matig voedselrijk water en is indifferent ten opzichte van pH en veel andere waterkarakteristieken. De soort groeit op allerlei types van vooral organische bodems, in stilstaand of zeer zwak stromend, relatief diep, zoet water, in laaglandrivieren, kanalen, afgesneden rivierarmen, vijvers, veenplassen, vennen en dergelijke meer.