Rhizoom

Wortelstok

Definitie: 

Een rhizoom is een ondergrondse stengel, die horizontaal of schuin groeit en waaruit bebladerde stengels en bijwortels ontstaan. In rhizomen worden ook voedselreserves opgeslagen. Voorbeelden van soorten met rhizomen zijn Bosanemoon en Adelaarsvaren. bol