Adelaarsvaren

Pteridium aquilinum

Habitat: 

Adelaarsvaren is een varen van oude bossen op matig voedselarme, stikstofarme, droge, zure grond. Buiten Vlaanderen komt de soort ook op (meestal) uitgeloogd basisch gesteente voor. Door het diep groeiende ondergrondse rizoom is de soort goed tegen allerlei bovengrondse milieuveranderingen bestand. Zo kan ze zich na boskap of brand soms massaal vermeerderen en gebieden koloniseren die vroeger door bos werden ingenomen. Ook omringende weilanden of akkers kunnen zo overgroeid geraken.