Natuurtype: Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren

Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren

Beschrijving: 

De climaxvorm van het Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren wordt gedomineerd door Beuk met bijmenging van Zomer- en Wintereik. Men treft dit bostype echter vaker aan als een door Zomereik gedomineerd bos, waar Beuk kan bijgemengd staan. Amerikaanse eik en Tamme kastanje hebben zich in dit bos goed ingeburgerd. De meest constante soort in de struiklaag is Wilde lijsterbes. De kruidlaag is over het algemeen arm aan soorten. Gewone braam en Adelaarsvaren komen het meest voor. Typisch zijn ook Lelietje-van-dalen, Dalkruid, Gladde witbol, Wilde kamperfoelie, Valse salie, Pilzegge en Ruige veldbies.