BWK: Zuur beukenbos (fs)

BWK-codes: fs

Door beuk gedomineerde zure bossen met een relatief soortenarme kruidlaag worden door deze eenheid weergegeven. Beuk is er vaak aangeplant maar verjongt op de meeste plaatsen spontaan. Men treft dit bostype vooral aan op vrij droge leem- en zandleembodems, maar ook op iets voedselrijke zandige bodemtypes komt het voor. Strooiselvertering gebeurt traag waardoor vaak een dikke zure humuslaag aanwezig is.