Ruige veldbies

Luzula pilosa

Ruige veldbies is een lage, glanzig diepgroene, in vrij dichte polletjes groeiende plant, die in de eerste helft van de lente en soms opnieuw in de nazomer bloeit. 
Ruige veldbies is een typische bosplant van oudere, vochthoudende, matig zure, niet te voedselarme, al of niet kalkhoudende gronden met vrij goede strooiselvertering. Zij groeit op leem, leemhoudend zand en krijtverweringsbodem. Gewoonlijk staat zij in vrij zware schaduw, eventueel in halfschaduw.