BWK: Zuur eikenbos (qs)

BWK-codes: qs

Qs zijn zure eikenbossen. Ze komen vooral voor op droge tot vochtige zand- en leemgronden. Qua standplaats komen deze bossen op ongeveer dezelfde locaties voor als de zure beukenbossen. Het is echter vooral door menselijk ingrijpen dat eik hier bevoordeeld wordt. De kruidlaag is meestal eerder soortenarm en weinig bedekkend. Soms is er zelfs geen kruidlaag aanwezig of is er dominantie van bramen.