Wilde kamperfoelie

Lonicera periclymenum

Habitat: 

Wilde kamperfoelie treft men het meest aan in (loof)bos op wat voedselarmere en zuurdere standplaatsen. Bij voorkeur groeit de soort op wat lichtere, humeuze, zure zand- en zandleembodems, maar ook op zure leemgronden of op wat venige gronden komt men ze geregeld tegen. Als liaan zoekt ze gewoonlijk de wat warmere en lichtrijkere bosrand op, waar ze uitbundig bloeit en tot zaadzetting komt. Donker bos wordt gemeden, maar in iets meer transparante, ijlere bossen groeit wilde kamperfoelie vooral als niet-bloeiende bodembedekker. Behalve in bos vindt men de soort ook in houtkanten en hagen en in lichte struwelen.