Natuurstreefbeeld: Oud structuurrijk Grove dennenbos (rbbppm)

Dit natuurstreefbeeld bestaat uit meer dan 80 jaar oude Grove dennen gemengd met inheemse loofboomsoorten zoals Zomereik, Wintereik, Ruwe berk en Ratelpopulier. Dit type komt voor op voedselarme droge zandgronden. In de nevenetage vind je naast jonge bomen van de boomlaag ook Wilde lijsterbes en Sporkenhout. De kruidlaag bevat soorten die typisch zijn voor arme zandgronden zoals Struikhei, Blauwe bosbes, Valse salie, Wilde kamperfoelie en Adelaarsvaren.