Grondvlak

Een handig maatgetal

Definitie: 

Het grondvlak van een bos is de totale oppervlakte van de stamdoorsneden op borsthoogte (1,5 m) van alle bomen, uitgedrukt in vierkante meter per hectare. Het is een maat voor de dichtheid van een bos en vertelt de bosbeheerder hoe het bos er ongeveer uitziet. De ervaring leert hem of haar hoe bepaalde boomsoorten zich gedragen naargelang het grondvlak (of de dichtheid van het bos). Verder laat het grondvlak toe te bepalen hoe sterk er moet worden gedund en kan het worden gebruikt om een ruwe schatting van de houtvoorraad te maken.