Bosconstantie

Hoe oud is het bos

Definitie: 

Bosconstantie is een eigenschap van bossen, met name hoe lang het bosperceel al bos is. Voorheen kan een bos akker of grasland zijn geweest. Deze term duikt vooral op in de tabellen van de LSVI (de Lokale staat van instandhouding) van de Natura2000-habitattypes.