akker

Een akker is een perceel dat 1 of meerdere keren per jaar wordt bewerkt (omploegen, eggen, inzaaien). Het bestaat uit kale grond met daarop een gewas. In natuurbeheer worden akkers meestal omgevormd naar een ander natuurtype. Je kan ook een deel of heel de akker behouden en specifiek akkerbeheer doen voor akkerfauna en akkerflora.