LSVI

Lokale Staat Van Instandhouding

Definitie: 

Het begrip “lokale staat van instandhouding” (LSVI) wordt gedefinieerd als zijnde de staat van instandhouding op niveau van de habitatlocatie. Met een "staat van instandhouding" van een lokale habitat wordt verwezen naar een toestand waarvan kan verwacht worden dat de habitat langdurig kan blijven bestaan zonder of met regulier (dus niet remediërend) beheer; hierbij inbegrepen zijn de ecologische processen en structuren, nodig voor het ongewijzigd functioneren van de habitat en haar typische soorten. Het wordt gebruikt als een maatstaf voor het vaststellen van de mate van verstoring en kwaliteitsverslechtering van een habitat of een gebied, en het wordt steeds beoordeeld in het licht van de bijdrage die deze locatie / dit gebied levert tot de ecologische samenhang van het Natura 2000 netwerk en voor het bereiken van de gunstige staat op een grootschaliger, biogeografisch niveau.