Habitattype

Europees beschermde natuur

Definitie: 

Een levensgemeenschap van planten en dieren (land- of waterzone) met bijzondere geografische, abiotische en biotische kenmerken, die zowel geheel natuurlijk als halfnatuurlijk kunnen zijn, en die op Europees niveau worden beschermd. In Vlaanderen gaat het om 46 habitattypes. Een overzicht van deze habitattypes vind je hier.