Abiotiek

het niet-levende deel van het ecosysteem, de abiotische factoren