Ecosysteem

Een mooi geheel

Definitie: 

Een verzameling van levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen kan een geheel vormen dat voortdurend in beweging is. In deze wisselwerking speelt bovendien ook de niet-levende omgeving, de abiotiek, een belangrijke rol. De totaliteit van al deze biotische en abiotische factoren die interactie met elkaar ondergaat, noemt men een ecoysteem. Met andere woorden, een ecosysteem duidt aan onder welke omstandigheden (oa. klimaat) de levensprocessen zich afspelen want in elk ecosysteem komen planten, planteneters, vleeseters en afbrekers voor.