Factoren

Invloeden op het ecosysteem

Definitie: 

Factoren zijn invloeden en processen die het ecosysteem sturen.