Natuurstreefbeeld

Wat is het doel van ons beheer?

Definitie: 

Een natuurstreefbeeld of nsb is een nagestreefd biotoop, mozaïek van biotopen of een leefgebied van een soort dat je wil behouden of verkrijgen via een goed natuurbeheer. Voorbeelden zijn droge heide, een mozaïeklandschap van vochtige ruigtes en wilgenstruweel of het leefgebied van de watervleermuis.

Meer informatie over het gebruik van natuurstreefbeelden in beheerplannen vind je hier. 

De verschillende natuurstreefbeelden vegetatie vind je hier terug.