Voedselrijkdom

de hoeveelheid voedsel in de bodem