Voedselrijkdom

de hoeveelheid voedsel in de bodem

Definitie: 

De hoeveelheid voedingstoffen in de bodem is een belangrijke abiotische factor. De belangrijkste voedingstoffen voor planten zijn stikstof (N), fosfaat (P) en kalium (K). Wanneer een bodem veel stikstof en fosfaat bevat is hij voedselrijk of eutroof. Plantensoorten van eutrofe bodem zijn vb. grote brandnetel en liesgras. Zijn er weinig voedingstoffen dan noemen we dit oligotroof. Zonnedauw is een typische soort van voedselarme of oligotrofe bodems.