Grote brandnetel

Urtica dioica

Beheer: 

Brandnetel is een soort van voedselrijke standplaatsen en heeft een wortelstok. Brandnetels verwijderen kan men best via verschralingsbeheer van maaien en afvoeren. Dit meerdere keren per jaar. In de tuin graaft men de wortelstokken uit, indien de oppervlakte niet te groot is. Overal de brandnetels verwijderen is zeker niet gewest, brandnetels is namelijk een zeer nuttige plant voor vele insecten.

Habitat: 

Grote brandnetel is een soort van natte tot vochtige, voedselrijke tot zeer voedselrijke, dikwijls nitrofiele ruigten, struwelen en bossen. Op schaduwrijke plaatsen in de ondergroei van bossen en struwelen kan de soort ook op drogere plaatsen staan.