Natuurtype: Essen-Elzenbos met Bloedzuring

Het Essen-Elzenbos met Bloedzuring is typerend voor vlakke, natuurlijke beeklopen op vrij lemige tot kleiige bodem. Het is meestal lijnvormig, tot enkele tientallen meter breed. Vaak is het gelegen binnen Essen-Eikenbossen, op plaatsen waar de bodem onvoldoende uitgerijpt is door de periodieke overstromingen die er voorkomen. Kenmerkend in de kruidlaag is het samen voorkomen van kensoorten van de Essen-Elzenbossen (Speenkruid, Geel nagelkruid, Hondsdraf, Kleefkruid, Grote brandnetel, Bloedzuring, …), soorten van Elzenbroekbossen (Moerasspirea, Grote valeriaan, Gele lis, Moeraszegge, Dotterbloem, Grote wederik, …) en soorten van het Essen-Eikenbos (Bosanemoon, Slanke sleutelbloem, Groot heksenkruid, Gevlekte aronskelk, Gele dovenetel, …).

De boomlaag bestaat uit Gewone es en Zwarte els (vaak als hakhout), aangevuld met Zomereik en Gewone esdoorn. Vaak zijn cultuurpopulieren ingeplant. De struiklaag wordt, naast Es en Els, sterk gedomineerd door Hazelaar. Andere soorten zijn Gelderse roos, Gewone vlier, Eenstijlige meidoorn en Rode kornoelje.