Ruw beemdgras

Poa trivialis

Ruw beemdgras is een middelhoge tot hoge, soms laag blijvende, in losse pollen groeiende voorzomerbloeier zonder wortelstok. Vaak vormt het tal van draadvormige uitlopers waaraan tere scheuten met heel smalle bladeren ontspringen. In volle licht vormt hij krachtige, dikwijls paars aangelopen pollen met opgerichte bladeren en forse pluimen.