Natuurstreefbeeld: Grote vossenstaartgraslanden met Weidekervel en of Weidekervel-torkruid (6510_hua)

Goed ontwikkelde grote vossenstaartgraslanden bestaan uit een kruidenrijke graszode die vrij evenwichtig opgebouwd is uit hoge en middelhoge grassen . Geen enkele plantensoort domineert de vegetatie. In dit streefbeeld moet Weidekervel of Weidekerveltorkruid aanwezig zijn. Daarnaast komen er ook andere kenmerkende soorten voor zoals Grote vossenstaart, Groot streepzaad, Grote ratelaar, Veldlathyrus, Echte koekoeksbloem en Waterkruiskruid. In de winter staan grote vossenstaartgraslanden gedurende enkele weken of meer onder water. Overstromingen in de zomer zijn niet gewenst voor dit natuurstreefbeeld.

Ze zijn een subtype van het Europese habitat Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden (6510)