Jakobskruiskruid

Senecio jacobaea

Beheer: 

Jakobskruiskruid is een giftige graslandplant. Kale plekken in het grasland zorgt voor uitbreiding van deze soort. Grazers eten deze plant niet op als hij in het grasland staat maar in het hooi wel. Grote hoeveelheden Jakobskruiskruid moet men vermijden.

Habitat: 

Jakobskruiskruid is een soort van pioniersvegetaties en grazige begroeiingen op vochtige tot droge, neutrale tot basische, voedselarme tot matig voedselrijke bodems. De soort staat echter ook in open struweel en op zonnige plaatsen in zomen van bossen.