Kommavlinder

Hesperia comma

Deze zeldzame soort komt voor op voedselarme droge graslanden en droge heide. Vooral open plekjes zijn cruciaal. De Kommavlinder is klein en onopvallend en vliegt laag en snel over de vegetatie. Hij is te herkennen aan de witte vlekjes onderaan de achtervleugel en een kommavormige vlek nabij het lichaam.