Knoopkruid

Centaurea jacea

Knoopkruid is een vrij algemene inheemse plant van wegbermen, grazige plaatsen, natuurlijke graslanden en tuinen. Het is een soort die veel nectar geeft en dan ook druk wordt bezocht door allerlei bijen en hommels. De soort groeit op vrij vochtige, matig voedselrijke grond.