Argusvlinder

Lasiommata megera

De Argusvlinder heeft een oranje grondkleur met een bruin lijnenpatroon en zwarte oogvlekken in een oranje vlak. De onderkant van de vleugels is grijzer met oogvlekken. Het is een soort van open graslanden met een korte vegetatie. Deze soort neemt sterk af.