Straatgras

Poa annua

Habitat: 

Straatgras groeit op allerlei betreden en bereden plaatsen, tussen de tegels van voetpaden, tussen kasseien, op open plaatsen in wegbermen. Het groeit op droge tot vochtige, zeer voedselrijke plaatsen. Straatgras groeit zowel op relatief schaduwrijke plaatsen – zoals bospaden – als in de volle zon. De soort kan ook standhouden in licht brakke milieus. De plant vormt een grote hoeveelheid zaad die zeer lang in de bodem kan overleven.