Koevinkje

Aphantopus hyperantus

Beschrijving: 

Het koevinkje is een opvallend donkere vlindersoort, de bovenkant van de vleugels is zwartachtig bruin. Op de onderkant van de vleugels bevindt zich een reeks witgekernde en geelgeringde oogvlekken. Het koevinkje is een soort van vochtige en beschaduwde graslanden met vrij hoge en ruige vegetaties.

Beheer: 

Omdat deze soort behoefte heeft aan een vochtig microklimaat, is het behouden van een voldoende hoge grondwaterstand een belangrijke maatregel. Aangezien het een soort is van relatief ruige en beschutte vegetaties, zijn zeer extensieve begrazing en gefaseerd maaien (eventueel zelfs niet jaarlijks of enkel in het najaar) gunstige maatregelen. Een gefaseerd bosrandbeheer is eveneens belangrijk omdat vooral beschaduwde en grotere grassen gebruikt worden voor de eiafzet.