Koninginnenkruid

Eupatorium cannabinum

Koninginnenkruid is een vrij hoge, meerjarige zomerbloeier. Vanuit de wortelstok ontspringen forse roodachtige stengels met hennepachtige bladeren en talrijke tuilvormige rozerode bloemhoofdjes. Deze hebben een wat wollig uiterlijk. Er zijn cultuurvariëteiten op de markt alsook andere (niet-inheemse) soorten van hetzelfde geslacht. De soort is typisch voor ruigtes op rijke en vochtige, goed doorlatende bodem, zoals oevervegetaties, rietlanden, kapvlakten en duinstruwelen. Koninginnenkruid wordt in de zomer druk bezocht door vlinders, bijen, zweefvliegen en andere nectarzoekers. Achterin een border kan deze soort een echte meerwaarde zijn voor de natuurlijke tuin.