Koninginnenkruid

Eupatorium cannabinum

Beschrijving: 

Koninginnenkruid is een vrij hoge, meerjarige zomerbloeier. Vanuit de wortelstok ontspringen forse roodachtige stengels met hennepachtige bladeren en talrijke tuilvormige rozerode bloemhoofdjes. Deze hebben een wat wollig uiterlijk. Er zijn cultuurvariëteiten op de markt alsook andere (niet-inheemse) soorten van hetzelfde geslacht. De soort is typisch voor ruigtes op rijke en vochtige, goed doorlatende bodem, zoals oevervegetaties, rietlanden, kapvlakten en duinstruwelen. Koninginnenkruid wordt in de zomer druk bezocht door vlinders, bijen, zweefvliegen en andere nectarzoekers. Achterin een border kan deze soort een echte meerwaarde zijn voor de natuurlijke tuin.

Beheer: 

Koninginnenkruid is een forse ruigteplant die zich voortplant door middel van pluizig zaad op lange afstand en wortelstokken op korte afstand. In tuinen is een flinke zonnige border nodig om deze plant alle ruimte te geven, maar je hebt er verder weinig werk aan. De plant is volkomen winterhard. Knip de droge stengels in het volgende voorjaar af.

Habitat: 

Koninginnenkruid maakt heel vaak deel uit van hoog opschietende ruigten op vochtige, (matig) voedselrijke bodems. De groeiplaatsen worden dikwijls gekenmerkt door de aanwezigheid van dood, opgehoopt plantaardig materiaal, bijvoorbeeld in de oeverzone van min of meer voedselrijke stilstaande wateren of langs grote en kleine waterlopen. De plant groeit vooral op zonnige plaatsen, maar ook in situaties met halfschaduw, zoals bosranden of iets lichtrijkere plekken in natte bossen.